Home
Data Pegawai

Data Pegawai SMKN 3 BLITAR

NIP : -
Nama : YOPPY ALEX SAPUTRO
Kelahiran : Blitar, 04 November 1987

NIP : -
Nama : MUCHAMMAD ARIFIN, S,Pd
Kelahiran : Blitar, 15 Februari 1987

NIP : -
Nama : HERY PURWANTO
Kelahiran : Blitar, 17 April 1976

NIP : -
Nama : SRI HASTUTI RAHAYUNINGSIH, A,Md
Kelahiran : Temanggung, 19 November 1975

NIP : -
Nama : TAMIM RAHMAWATI, S,Pd
Kelahiran : Blitar, 12 Agustus 1981

NIP : -
Nama : ENDANG SETYORINI, S,Pd
Kelahiran : Blitar, 27 Agustus 1979

NIP : -
Nama : IKA LESTARI, S,Pd
Kelahiran : Blitar, 25 April 1981