Home
Data Guru

Data Guru SMKN 3 BLITAR

NIP : 19600923 198603 1 008
Nama : IMAM SUBARI, SPd
Kelahiran : Blitar, 23 September 1960
Guru Mata Pelajaran : BIMBINGAN DAN KONSELING

NIP : 19591211 198612 2 001
Nama : Dra. SUNARTI
Kelahiran : BLITAR, 11 Desember 1959
Guru Mata Pelajaran : PEND. KEWARGANEGARAAN

NIP : 19600103 198603 2 013
Nama : SITI ROBIAH, S, Pd
Kelahiran : KEDIRI, 03 Januari 1960
Guru Mata Pelajaran : PENDIDIIKAN AGAMA ISLAM

NIP : 19601004 198703 1 014
Nama : Dra. SUBUR, M.Pd.
Kelahiran : BLITAR, 04 Oktober 1960
Guru Mata Pelajaran : KRIA KAYU

NIP : 19601015 198303 1 030
Nama : AGUS JIANTORO, S.Pd.
Kelahiran : BLITAR, 15 Oktober 1960
Guru Mata Pelajaran : SENI BUDAYA

NIP : 19611215 200701 2 005
Nama : CHOIRUL MAESAROH, S.Ag.
Kelahiran : BLITAR, 15 Desember 1961
Guru Mata Pelajaran : PENDIDIIKAN AGAMA ISLAM

NIP : 19611216 198911 2 001
Nama : SUPRIYANTI, S.Pd.
Kelahiran : TULUNGAGUNG, 16 Desember 1961
Guru Mata Pelajaran : PEND. KEWARGANEGARAAN